Turvalliset polttonesteiden kuljetukset

Kaikissa toiminnoissamme turvallisuus arvona on priorisoitu korkealle. Kuljettamisen eteen tehdään jatkuvaa riskienarviointia, niin ajamisen, mutta myös tuotteiden käsittelyn suhteen, jotta poikkeamat saadaan ennalta ehkäistyä.

Turvallinen ja ympäristöystävällinen toimija Suomen polttonestekuljetuksissa

Meille yrityksenä arvona on tärkeää, että jokainen kuljettaja palaa töistä kotiin terveenä ja vahingoittumattomana ja tässä heillä on tukena esimiesten sekä yrityksen johdon kannustava toiminta. Ympäristöarvot ovat myös tärkeitä yrityksellemme.

Ajoreitit suunnitellaan etukäteen vähiten ympäristöä kuormittaviksi, kalustohankinnoissa suosimme vähiten ympäristöä kuormittavia tuotteita ja kannustamme tavarantoimittajiamme etsimään meille parhaat vaihtoehdot ympäristökuormituksen suhteen. Yrityksen johto on sitoutunut noudattamaan näitä arvoja.

Palvelumme